TODI są różne hipotezy dotyczące pochodzenia nazwy tego miasteczka. Todi może pochodzić od słowa „confine” (granica), lub od etruskiego „tudicolare”, lub od „tutus” („miejsce wysokie i ufortyfikowane”).

Istnieją różne legendy dotyczące jego dziejów, ale historia mówi że miasto zostało założone przez lud Umbrów około 2700 r. p. n. e. Po nastaniu czasów Etruskich przyszedł czas panowania rzymskiego (III w. p. n. e.), rzymianie przejmując je pozostawili w nim wiele świadectw swej bytności takich jak Nicchioni Romani na piazza del Mercato Vecchio, najprawdopodobniej stanowiące część bazyliki.

W 88 r. p. n. e. Cristo Marco Crasso ograbił miasto z jego dóbr, a na wskutek upadku Cesarstwa rzymskiego było one wielokrotnie plądrowane. To z tego okresu pochodzi figura św. Vescovo Fortunato, który stał się patronem miasta.

W średniowieczu Todi stało się zagorzałym przeciwnikiem Orvieto. W XII w. stało się wolnym miastem, rozpoczynając tym samym okres bardzo dla siebie szczęśliwy, w którym wzbogaciło się o bogate zabytki, spośród których są XIII wieczne Palazzo del Capitano – z galerią sztuki i niewielkim choć interesującym muzeum etrusko – rzymskim, Palazzo del Popolo, Palazzo dei Priori z przełomu XIII i XIVw., il Duomo w późnoromańskim stylu i interesujący Chiesa di San Fortunato – będąca kombinacją stylu romańskiego i gotyckiego. W 1236 urodził się tu najbardziej znany obywatel miasta Jacopone da Todi, jeden z pierwszych poetów włoskich piszących w tutejszej gwarze. W 1500, po długim okresie upadku, epoka renesansu popchnęła miasto w kierunku rozwoju czego dowodem jest Tempio della Consolazione – uważany za jeden z najpiękniejszych kościołów renesansowych we Włoszech. Do tego rozwoju przyczynił się biskup Angelo Cesi który zrealizował liczne dzieła sztuki.

Warta zobaczenia jest Rassegna Antiquaria d’Italia odbywająca się corocznie na przełomie marca i kwietnia. Jest to wystawa antykwaryczna trwająca około 10 dni, na której zobaczyć można a nawet zakupić zabytkowe meble, obrazy i przedmioty o bezcennej wartości.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.rassegnaantiquariaditalia.it