NARNI – pierwsze wiadomości historyczne na jego temat, pojawiły się w epoce „Nequinum”, a datowane na 600 r. n. e., choć strefa ta była zamieszkana już w epoce neolitu.

W 299 r., Narni stała się kolonią rzymską, której nadano imię Nania, a w 233 r., stała się ważną fortyfikacją na trasie budowy Via Flaminia.  Wystawiona na ataki barbarzyńców przez swoje dominujące umiejscowienie, stała się wolnym miastem (komuną) w XI w.: na przełom XII i XIV w. przypada jej największa świetność.

W epoce odrodzenia odwiedzali ją wielcy artyści tacy jak: Rossellino, Ghirlandaio, Vecchietta, Antoniazzo Romano i Spagna.
W 1527 zdradzona przez Lanzichenecchi, zostaje spalona. W jej odbudowie brali udział artyści tacy jak Zuccari, Vjignola, Sangallo i Scalza a w 1664 ufundowana zostaje biblioteka gminna.

Wśród wielkich urodzonych w Narni należy wymienić: imperatora rzymskiego Cocceio Nerva, Gattamelate, błogosławioną Lucia (Łucję), Berardo Erole, Galeotto Marzio i Cassio z Narni.

Liczne i wartościowe zabytki jakie znajdziemy w tym mieście to między innymi: Cattedrale (kościół katedralny), w którym znajdziemy dzieła Rosselina i innych wielkich artystów, XIII wieczny kościół św. Franciszka z licznymi freskami utrzymanymi w stylu lokalnym, Palazzo dei Priori, zbudowany w 1275 prawdopodobnie przez Gattopone z Gubbio w miejscu o jednakowo brzmiącej nazwie piazza medievale. Ponadto warte zobaczenia są: Ponte di Augusto oraz akwedukt Formia pochodzące z czasów panowania rzymskiego.

Nie należy zapominać również o Corsa all’Anello feście odbywającej się końcem kwietnia a początkiem maja odzwierciedlającej tradycyjne ceremonie odbywające się w XIV kiedy to heroldzi wzywali rycerzy – jeźdźców Narni do zademonstrowania swych umiejętności obronnych. Obchody Corsa all’Anello odbywają się corocznie na przełomie kwietnia i maja, podczas ich trwania zobaczyć można:  heroldów wzywających do „walki” każdego młodego mężczyznę posiadającego konia, procesję 600 przedstawicieli miasta, sztuki i podległych w przeszłości Narni zamków, zmierzającą do katedry by zanieść do grobowca patrona miasta San Giovenale – pierwszego biskupa Narni świece tzw „l’Offerta dei Ceri nella Cattedrale”, oraz oczywiście Corsa all’Anello – zawody w nawleczeniu srebrnych pierścieni na kopię  przez galopujących jeźdźców jak również wiele innych imprez związanych z Corsa all’Anello. Całości towarzyszy piękna średniowieczna oprawa,  XIV wieczne stroje, muzyka, sztandary i pochodnie tworzące wyjątkową atmosferę.